ભાષા પસંદ કરો:

hzpt લોગો 80px

સિંચાઈ ગિયરબોક્સ

સિંચાઈ ગિયરબોક્સ એ એક ઉપકરણ છે જેનો ઉપયોગ સિંચાઈ પ્રણાલીના મુખ્ય ડ્રાઈવ શાફ્ટમાંથી સિંચાઈ પ્રણાલીના પંપ અથવા અન્ય સાધનોમાં પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે થાય છે. તેમાં સામાન્ય રીતે ગિયર્સના સમૂહનો સમાવેશ થાય છે જે હાઉસિંગમાં બંધ હોય છે અને તે પાણી, ગંદકી અને કચરાના સંપર્ક સહિત સિંચાઈ પ્રણાલીની કઠોર પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવા માટે રચાયેલ છે.

ગિયરબોક્સ સામાન્ય રીતે સિંચાઈ પ્રણાલીના મુખ્ય ડ્રાઈવ શાફ્ટ પર માઉન્ટ થયેલ છે અને તે પંપ અથવા અન્ય સાધનો સાથે ગૌણ ડ્રાઈવ શાફ્ટ દ્વારા જોડાયેલ છે. જેમ જેમ મુખ્ય ડ્રાઇવ શાફ્ટ વળે છે તેમ, ગિયરબોક્સમાં ગિયર્સ ફરે છે, સેકન્ડરી ડ્રાઇવ શાફ્ટ અને છેવટે પંપ અથવા અન્ય સાધનોમાં પાવર ટ્રાન્સમિટ કરે છે.

સિંચાઈ ગિયરબોક્સ વિવિધ પ્રકારની સિંચાઈ પ્રણાલીઓ અને સાધનોને અનુરૂપ વિવિધ કદ અને ગિયર રેશિયોમાં ઉપલબ્ધ છે. તેઓ ઘણી સિંચાઈ પ્રણાલીઓમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે અને વિશ્વસનીય કામગીરી અને જળ સંસાધનોના કાર્યક્ષમ ઉપયોગની ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે.