ભાષા પસંદ કરો:

hzpt લોગો 80px

પાલખ એસેસરીઝ

સ્કેફોલ્ડિંગ એસેસરીઝ એ સ્કેફોલ્ડિંગ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ભાગો અથવા સ્કેફોલ્ડિંગ બાંધકામનો અનિવાર્ય ભાગ છે.

સ્કેફોલ્ડિંગ એસેસરીઝ એ વધારાના સાધનો, ઘટકો અથવા મશીનો છે જેનો ઉપયોગ સ્કેફોલ્ડ અથવા અન્ય વર્ક પ્લેટફોર્મ સાથે કરી શકાય છે જેથી તેઓને સલામત, ઉપયોગમાં સરળ અને કાર્યસ્થળમાં વધુ અસરકારક બનાવી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે, સીડી જેક એ સ્ટેપલેડર માટે સહાયક છે જે વધારાની સ્થિરતા અને સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે.

સ્કેફોલ્ડિંગ એસેસરીઝમાં જરૂરિયાતના આધારે દિવાલ કૌંસ અથવા બાજુના કૌંસ, એડેપ્ટર, સીડી અને ઘણી બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તેઓ સ્કેફોલ્ડિંગ સિસ્ટમને સુધારવામાં મદદ કરવા અને સલામત કાર્ય વાતાવરણ બનાવવા માટે રચાયેલ છે.

બધા 10 પરિણામો બતાવી